Değişen Dünyada Yeni Meslekler ve Kariyer Fırsatları – Prof. Dr. Deniz Ülke ARIBOĞAN

İnsan uygarlığı 21. yy’a yepyeni bir dönüşümün eşiğinde girdi. Endüstri 4.0 tüm üretim, dağıtım ve iş yapış stilleri üzerinde önemli etkiler yarattı. Artık sanayileşmekten değil robotlardan, yapay zekadan, blockchain bahsediyoruz. Bu durum şüphesiz bazı mesleklerin doğuşuna ön ayak olacak, hazır olmalıyız!

Seminere Katılmak İçin Tıklayınız