Üniversiteler

Acıbadem Üniversitesi

Acıbadem Üniversitesi olarak hedefimiz; eğitim ve öğretimdeki mükemmeliyet düzeyi yüksek, kültürel ve sosyal açıdan donanımlı, etik değerlere önem veren bireyler yaratmadaki kararlılığı; çağdaş, yenilikçi ve öncü uygulamalarıyla hür düşünceyi yaşatan, Atatürkçü, Türkiye’ye model oluşturan ve dünyada referans gösterilen bir akademik kurum olmaktır.
Vizyonumuz;
Yükseköğretim kurumlarına kanunla verilen görev çerçevesinde; ulusal ve uluslararası alanda mesleki yeterlilik ve akademik tanınırlık düzeyine ulaşmak;
Bilimsel düşünceyi ön planda tutmak;
Yeni fikir ve kavramlar geliştirilmesine ortam sağlamak;
Bilginin yayılmasını sistemli eğitim ve öğretim ile sağlamak;
Bilimsel özgürlüğü ön plana çıkararak eşitlik, etik değerler ve takım çalışması ilkelerine göre faaliyet göstermektir.
Değerlerimiz;
Bu hedeflere ulaşabilmek için, bilimsel özgürlüğü ve sorgulamayı ön plana çıkararak, eşitlik, karşılıklı sevgi ve saygı, mükemmeliyet ile takım çalışması,
En üst akademik ve insani değerlere sahip bir kurum olmak en önemli değerlerimizdir.

Altınbaş Üniversitesi

2008 yılında Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından ‘İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’ adıyla kurulan üniversitemiz 2017-2018 akademik yılına ‘Altınbaş Üniversitesi’ adıyla yoluna devam ediyor.
Merhum iş adamı Mehmet Altınbaş’ın eğitime yatırım vasiyeti üzerine kurulan Altınbaş Üniversitesi, Altınbaş ailesi için her zaman en kıymetli sosyal sorumluluk projesi oldu. İsim değişikliği ile birlikte Altınbaş Holding’in gücünü arkasına alan Üniversite, bu itici güçle birlikte yeni hedeflerine daha hızlı ve daha güvenle yürümeye başladı.
İlk öğrencilerini 2011-2012 akademik yılında alan Altınbaş Üniversitesi kısa zamanda gerçekleştirdiği atılımlarla uluslararası bir araştırma üniversitesi olma yolunda hızla büyüyor. 2017-2018 akademik yılında 9 fakülte, 3 enstitü, 2 meslek yüksekokulunu bünyesinde bulunduran Altınbaş Üniversitesi toplamda 30 lisans, 34 ön lisans, 28 yüksek lisans ve 6 doktora programı ile öğretime devam ediyor.
Altınbaş Üniversitesinde mezunlarıyla profesyonel alanda fark yaratan, evrensel bilime değer katan, girişimci ve yenilikçi bir üniversite olma vizyonuyla bölümler belirleniyor, dünyanın ve Türkiye’nin ihtiyaçları iyi analiz ediliyor. Eğitim gündemini ve teknolojiyi takip eden, kendini sürekli güncelleyen Üniversitemiz; inovasyona yönelik, özgür araştırma imkanı ve ortamı sağlayan, toplumsal sorumluluk bilinciyle özgün katkılar sağlayan, çözüm öncelikli üniversite olma misyonuyla hizmet vermeyi sürdürüyor.

Anadolu Üniversitesi

Anadolu Üniversitesinin temelini, 1958’de kurulan Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi oluşturur. 1982’de Anadolu Üniversitesine dönüşen kurumumuz, kısa zamanda yalnızca ülkemizin değil dünyanın en büyük üniversiteleri arasında da çağdaş, dinamik ve yenilikçi bir üniversite olarak yerini almıştır. Bilim, kültür aynı zamanda da bir gençlik kenti olarak nitelenen Eskişehir’in merkezinde yer alan kampüs 3’ü açık ve uzaktan öğretim veren 12 Fakülte 1’i Devlet Konservatuvarı olmak üzere 3 Yüksekokul, 2 Meslek Yüksekokulu 6 Enstitü (4’ü yüksek lisans ve doktora düzeyi) ve 30 Araştırma Merkezine ev sahipliği yapmaktadır.

Avrupa Meslek Yüksekokulu

Avrupa Meslek Yüksekokulu kurulduğu 2009 yılından bugüne birikimiyle ülkemizin nitelikli meslek
yüksekokullarından biri haline gelmiştir. Öğrencilerimizin, iletişimi güçlü, sosyal bağları kuvvetli,
değerleri ve farkındalıkları olan, mesleki donanımını kazanmış nitelikli bireyler olarak yetişme temel
hedeflerindendir. Meslek Yüksekokulumuzda bulunan sağlık sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli
elemanları yetiştirilir. Bu programlar ülkemizde ihtiyaç duyulan mesleklere hitap eden programlardır.
Ayrıca sağlık sektörünün önemli kurumları ile oluşturulan çok yönlü iş birlikleri ile öğrencilerimiz
sahada uygulama yapabilmektedir.

Ayvansaray Üniversitesi

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi; evrensel ve çağdaş değerleri benimsemiş, bunları yerel değerlerle bütünleştirerek kendi ekolünü yaratacak tarzda ve sürekli gelişimi esas alan bir kalite anlayışıyla çalışmalarını sürdürür. Bilim, sanat ve tasarım arasındaki ilişkiyi yeniden yorumlayarak,  üçünün uyum içerisinde birlikte var olduğu bir eğitim ve öğretim sistemini benimser.

Hayatın içinde, Geleceğin peşinde

Misyonumuz, Bilim, Sanat ve Tasarımın birlikte yorumlandığı kendi ekolüne ve özgün modeline sahip bir öğretim sistemiyle, hayatın içinde ancak geleceğin peşinden koşan, girişimcilik kültürünü benimsemiş, özgüveni yüksek mezunlar yetiştirmek.

Sanat ve Tasarım alanında Mükemmeliyet Merkezi olmak ve tarihi lokasyon ve kültürel mirası birleştirerek üniversite kavramını bilimsel ve toplumsal değerler üzerine oturtmak.

Değerlerimiz
Sahiplenme ve Aidiyet,
Özgün modeller üretmek,
Etik standartları gözetmek,
Öncü teknolojiler kullanmak,
Kültürel mirasa sahip çıkmak,
Geçmişle geleceği birleştirmek,
Birey ve Grup çalışmasının uyumu,
Kalite anlayışı içinde faaliyet göstermek.

Bahçeşehir Üniversitesi

“İstanbul’un Kalbinde” sloganına yakışır bir üniversite Bahçeşehir Üniversitesi (BAU)… Beşiktaş’ta boğazın kenarındaki ana kampüsünde günün erken saatlerinde başlayan ve neredeyse tam gün süren bir hareketlilik var. Üstelik üniversitenin hemen her noktasında bir etkinliğe rastlamanız mümkün.

BAU’nun kapısından girdiğinizde gözünüze ilk çarpan şey üniversitemizdeki yabancı öğrenci sayısının fazlalılığı olacak. Amerika Birleşik Devletleri’nden Çin’e, Fransa’dan Güney Kore’ye kadar uzanan geniş bir coğrafyadan bini aşkın yabancı öğrencimiz okuyor BAU’da. Niçin BAU’yu tercih ettiklerini sorduğunuzda ise yanıtlar aynı: “Merkezi konumu ve uluslararası gücü”. BAU’nun konumu ortada. Uluslararası alandaki çalışmalarını anlamak içinse üniversite kampüsümüzde ya da web sitemizde kısa bir tur yapmanız yeterli olacak.

Bezmialem Üniversitesi

Vizyonumuz

Eğitim ve sağlık hizmetlerinde örnek alınan, bilime yön veren, vakıf kültürünü yaşatan öncü sağlık üniversitesi olmaktır.

Misyonumuz

Modern bilim ve teknolojiyi medeniyet değerlerimiz ışığında kullanarak sağlık profesyonellerini ve bilim insanlarını yenilikçi eğitim modelleriyle yetiştirmek, ürüne ve hizmete dönüşen araştırmalar yapmak, kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunmak ve toplumun sağlık düzeyini yükseltmektir.​

Biruni Üniversitesi

Biruni Üniversitesi, 27.02.2014 tarihli, 28926 sayılı resmi gazetede yayımlanan, 20.02.2014 kabul tarihli ve 6525 nolu “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 13. maddesi uyarınca; 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu’na eklenen, Ek Madde 156 kapsamında kurulmuştur.

Tıp, Eczacılık, Astronomi, Matematik, Fizik, Coğrafya ve Tarih başta olmak üzere birçok alanda önemli eserler vererek dünya bilim tarihine “Evrensel Deha” olarak adını yazdıran Türk bilim insanı Ebu Reyhan El-Biruni’den ilham alarak vakıf üniversiteleri arasında yerini alan  Biruni Üniversitesi, tamamı sağlık alanıyla ilgili 6 Fakülte ve 1 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile 2014-2015 eğitim öğretim yılı itibariyle akademik faaliyetlerine başlamıştır.

Boğaziçi Üniversitesi Davranış Bilimleri Kulübü

Boğaziçi Üniversitesi Davranış Bilimleri Kulübü 2016 yılında Psikoloji topluluğu (BuPsych) ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Komitesinin bir araya gelmesiyle oluşmuş ilk yıllarını yaşayan yeni bir oluşumdur. 2014’ten beri ayrı alanlarda çalışmalarına devam eden BuPsych ve PDR Komitesi, bir araya gelerek daha geniş bir perspektifte psikoloji başta olmak üzere insan ve grup davranışını temel alan bilimleri akademik bir temelden öğrenmeyi ve bu alanlara ilgi duyan insanları bu alanda yetkin kişilerle bir araya getirmeyi amaçlamıştır.
Boğaziçi Üniversitesi Davranış Bilimleri Kulübü ulusal düzeyde Psikoloji Günü adıyla ve Psikolojik Danışma Sempozyumu adıyla iki büyük etkinlik düzenlemektedir. Aynı şekilde okul içerisinde de farklı konularda pek çok etkinlik ile faaliyetlerine devam etmektedir.

Doğu Akdeniz Üniversitesi

Gelişmiş altyapısı, nitelikli öğretim kadrosu, dünyanın 106 ülkesinden gelen 20,000 öğrencisi, 35 ülkeden 1,100’ün üzerinde öğretim elemanı, İngilizce eğitim veren programları, ikinci ve üçüncü bir yabancı dil öğrenme olanağı, öğrenci değişim programları, zengin spor, sosyal ve kültürel etkinlik olanaklarına sahip uluslararası akreditasyonları, uluslararası öğretim ortamı ve dünyanın her yerinde geçerli diplomasıyla Doğu Akdeniz Üniversitesi, öğrencilerini yaratıcı, girişimci, küresel düzeyde rekabete hazır gençler olarak yetiştirmekte ve onları uluslararası kariyer için eğitmektedir.

Doğuş Üniversitesi

Doğuş markası, eğitime adanmış yarım asra yaklaşan bir anlam ifade etmektedir. Doğuş Üniversitesi eğitimde ilklerin sahibi, yeniliklerin öncüsü olarak, geçmişinden aldığı güçle geleceği yetiştirmektedir.

1995’te kurulan Doğuş Eğitim Vakfı’nın başarılı çalışmaları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen 09 Temmuz 1997 tarih ve 4281 Sayılı Kanun ile açılan Doğuş Üniversitesi, kamu tüzel kişiliğine sahip önceliği kar amacı olmayan bir vakıf üniversitesidir.

Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi

Vizyonumuz ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar ışığında sağlam ve yenilikçi, bilgiye açık, özgürlükçü, uluslararası akademik bir kurum olmaktır.

Misyonumuz insan, toplum ve din bilimleri ile sanat, eğitim ve teknoloji alanlarında ulusal ve uluslararası eğitim ve araştırma yapmak, kültürel ve sosyal açıdan donanımlı, geleneksel değerleri çağdaş bilgi ile sentezlemiş, nitelikli ve girişimci bireyler yetiştirmek, medeniyet değerlerimiz ışığında bilim dünyasına özgün katkılar sağlamaktır.

Haliç Üniversitesi

T.C. Haliç Üniversitesi, Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Vakıf Yükseköğretim Kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere 15.01.1998 tarih ve 4324 sayılı kanunla (2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu Ek Madde 48) kurulan ve kamu tüzelkişiliğine sahip bir vakıf üniversitesidir.

18 Ocak 1998 tarihli Resmi gazetede yayınlanan 14 Ocak 1998 tarih ve 4324 sayılı kanunla kurulan ve bünyesinde Rektörlüğe bağlı olarak, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İşletme Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Su Ürünleri Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Konservatuar yer almış olan Üniversitemiz “23 Kasım 1998” tarihinde eğitim ve öğretime başlamıştır.

Üniversitemizin hızlı büyüme ve gelişimi süreci içerisinde, Rektörlüğe bağlı olarak, 2002 / 4306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü ,2003 / 6330 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Güzel Sanatlar Fakültesi,2006/10372 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Mimarlık Fakültesi, 09.07.2007 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla Sağlık Bilimleri Yüksekokulu kurulmuştur.

Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı “T.C. Haliç Üniversitesi Meslek Yüksekokulu” Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 02.08.2010 tarih ve 026747 sayılı onayıyla kurularak eğitim-öğretime başlamıştır.

İstanbul Aydın Üniversitesi

​​​“Aydınlık Bir Geleceğe” sloganıyla yola çıkan İstanbul Aydın Üniversitesi’nin​, mezun öğrencilerine iş hayatının en parlak noktalarında rastlamak hiç şaşırtıcı değil. İstanbul Aydın Üniversitesi ülkemizde ve dünyada yaptık​ları bilimsel çalışmalarla ün kazanmış deneyimli akademik kadrosu, İstanbul’un merkezinde yer alan yerleşkeleriyle, tam bir şehir ve kampüs üniversitesidir.
Kampüse adımınızı attığınızda dikkatinizi çeken ilk şey canlılık olacaktır. Günün her saati bir etkinlikle karşılaşabileceğiniz İstanbul Aydın Üniversitesi’nde sürekli bir enerji ve hareketlilik hakimdir. Genç ve dinamik bir üniversite için bir çok başarıya imza atan İAÜ, öğrencilerine ve mezunlarına sunduğu ücretsiz kariyer planlaması ile öğrencilerini hayallerindeki mesleğe hazırlamaktadır. Teorik eğitimin yanında pratik eğitimin de önemini bilen bir anlayışla hareket eden İAÜ’de gezerken kendinizi çekilen bir kısa filmin başrolünde, yapılan bir araştırmanın içinde ya da söylenen bir şarkıya eşlik ederken bulabilirsiniz.

İstanbul Bilgi Üniversitesi

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 1996 yılında, Türkiye’de üniversite yaşamında yeni bir soluk getirmek amacıyla kuruldu. Bilimin temel amacının bireyin mutluluğu olduğu inancıyla yola çıkan İstanbul Bilgi Üniversitesi kurucuları, birbirinden farklı düşünce, inanç ve hayat biçimlerinin hoşgörü içerisinde yan yana yaşadığı, evrensel değerlerle donanmış kültürel ve bilimsel bir ortam oluşturdu. Öğretim dili İngilizce olan üniversite, gerek topluma değer katan, öğrencilerine “gerçek” bir üniversite deneyimi yaşatan akademik ortamı ve kadrosuyla, gerekse üniversite eğitimine kazandırdığı yeniliklerle Türkiye’deki üniversiteler arasında öncü ve yenilikçi bir rol üstlendi ve tüm dünyada tanınan bir eğitim kurumu haline geldi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde öğrenciler, özgür düşünen, sorgulayan, sorumluluk alan, yoğun çalışan ve bunu keyif alarak yapan bireyler olmanın hazzını yaşamaktadırlar. Ne istediğini bilen, kültürel altyapısı kuvvetli ve daha okurken mesleki beceriler edinmiş mezunlar olarak iş dünyasına katılan İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri, iş dünyasının aranan profesyonelleri olarak kariyerlerine adım atmaktadırlar.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi

İstanbul Esenyurt Üniversitesi; T.C. Anayasası, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, Yeşilköy 2001 Eğitim, Kültür, Sağlık  Vakfı tarafından 18.06.2013 tarihinde, 28681 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  6492 sayılı kanun ile kurulan; Anayasamızın temel ilke ve değerlerine bağlı, katılımcı, yaratıcı, girişimci kişiler yetiştirmeyi amaçlayan bir yükseköğretim kurumudur.

Üniversitemiz, 2013 – 2014 eğitim ve öğretim yılı güz döneminde  6 bölüm ve 8 programa ek yerleştirme sistemi ile 296 öğrenci alarak eğitime hayatına başlamıştır.

Üniversitemizde 4 Fakülte, 2 Yüksekokulu, 2 Meslek Yüksek Okulu ve 3 Enstitü bulunmaktadır.

İstanbul Kent Üniversitesi

Eğitim, sağlık ve kültür alanında topluma hizmet sunarak gelişmesine hizmet etmek, çağdaş, verimli ve etkili eğitim hizmetlerini gençlerle buluşturarak onları uluslararası standartlarda yüksek teknoloji, ileri teknik ve güncel bilimsel gelişmelerle tanıştırmak amacıyla kurduğumuz Engelsiz Eğitim Vakfı (ENEV) tarafından, Türkiye’nin gelişimine katkı sağlayabilmek amacıyla İstanbul’un tam merkezinde, çevresiyle olduğu kadar kendi içinde de eşsiz uyumu yakalayan İstanbul Kent Üniversitesi açılmıştır.

İstanbul Kültür Üniversitesi

İstanbul Kültür Üniversitesi, yurdumuzun en eski özel öğretim kurumlarından biri olan ve 57 yıllık deneyimi ile parlak bir geçmişe sahip Kültür Koleji Vakfı (KEV) tarafından 1997 yılında kurulmuştur.

‘’Öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı,

Yetmişinde bile, mesela, zeytin dikeceksin,

Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil,

Ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için,

Yaşamak yanı ağır bastığından.’’

Nazım Hikmet

İstanbul Rumeli Üniversitesi

İstanbul Rumeli Üniversitesi, 23 Nisan 2015 tarihinde İstanbul’da kurulan bir vakıf üniversitesidir. Toplumun ihtiyacı olan bilim insanlarını ülkeye kazandırmak; bilgili, çağdaş, donanımlı, deneyimli, topluma yararlı, araştırmacı gençler yetiştirmeyi hedefleyen, bir yüksek eğitim kurumu ve mükemmeliyet merkezi olma amacını taşımaktadır.

Ülkeyi çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkaracak bir yüksek eğitim ortamı yaratmayı hedefleyen İstanbul Rumeli Üniversitesi, özellikle sağlık ve yaşam bilimleri alanında disiplinlerarası bir anlayış ve bütüncül yaklaşıma odaklanarak, Türkiye’de yaşam kalitesinde olumlu farklılık oluşturmayı amaçlamaktadır.

Bu amaçla alanında uzman, deneyimli akademik kadrosuyla özel sektör ve devlet kurumlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde; başta tıbbi bilimler olmak üzere tüm disiplinlerde evrensel düzeyde eğitim vermektedir.

İstanbul Rumeli Üniversitesi’nin misyonu; yenilikçi odaklı ve teknoloji üreten bilimsel çalışmalar yaparak üniversite ve sanayi işbirliğini geliştirmek ülkenin ekonomik kalkınmasına ve refahına katkıda bulunmak uluslararası hareketliliğe ve uygulamaya yönelik eğitim programları geliştirmek, sosyal sorumluluk anlayışıyla bulunduğu bölge ve ülke sorunlarına çözüm üretmek alanında uzman, etik değerlere sahip girişimci öğrenciler yetiştirmek, yaşam boyu eğitim felsefesiyle insan gücü kalitesinin yükseltilmesine ve toplumsal gelişime katkıda bulunmak.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

İlim Yayma Vakfı tarafından kurulan İZÜ, %100, %75, %50 burslu kontenjanları başarıya burs sözü veriyor. %100 doluluk oranıyla vakıf üniversiteleri arasında önde olan İZÜ, 74 ülkeden 1000’den fazla uluslararası öğrencisi, lisansüstü programları ve %30’u aşan lisansüstü öğrenci oranıyla uluslararası bir araştırma üniversitesi. İZÜ’nün, dünyanın iyi üniversitelerinde doktorasını tamamlayan akademik kadrosu bilimsel çalışmalarıyla dünya literatürüne katkı sağlıyor. Nitelikli kadrosunu her geçen gün daha da güçlendiren İZÜ, öğrencilerine kaliteli bir eğitim vadediyor.

İstanbul Ticaret Üniversitesi

İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul Ticaret Odası Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı tarafından 2001 yılında kurulmuş olup bünyesinde, 6 fakülte (İnsan ve Toplum Bilimleri, İşletme, Hukuk, İletişim, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi), İngilizce Hazırlık Bölümü ve 4 enstitü (Dış Ticaret, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Finans Enstitüsü) ile 19 adet araştırma ve uygulama merkezi yer almaktadır. Üniversitemiz, 73 öğrenci ile başladığı eğitim-öğretim hayatına 8 bin öğrencisi ve 300’ü aşkın akademisyeni ile devam etmektedir. Üniversitemiz kadrosunda olup bürokraside, siyasette, iş dünyasında, meslek ve sivil toplum kuruluşlarında görev üstlenmiş öğretim üyelerimiz bulunmaktadır.

İstanbul Üniversitesi Psikoloji Kulübü

İstanbul Üniversitesi Psikoloji Öğrencileri Topluluğu olarak 1995’te faaliyetlere başladık. 2003 yılından bu yanaysa Psikoloji Kulübü adı altında etkinliklerimizi sürdürüyoruz.

Toplamda 5 alt takım, 15 kişilik bir yönetim kadrosu ve 100’ü aşkın üyeye sahibiz. İstanbul Üniversitesi’nde ve diğer üniversitelerde okuyan psikoloji öğrencileri başta olmak üzere tüm ilgililerin; psikoloji bilimiyle ilgili gelişmeleri takip etmelerine, bu alandaki bilgi birikimlerini artırmalarına ve bilgi paylaşımında bulunmalarına imkan sağlayacak sosyal ortamlar yaratmayı hedefliyoruz.

İstinye Üniversitesi

İstinye Üniversitesi, “Liv Hospital”, “Medical Park ” ve “VM Medical Park” olmak üzere üç ayrı hastane markasını tek çatı altında buluşturan MLPCare Grubu’nun 25 yıllık bilgi ve birikiminin devamı olarak, 21. Yüzyıl Anadolu Vakfı tarafından 2015 yılında kurulmuştur.

Kendisini fark yaratacak eğitim ve araştırmaya adamış başarılı akademik kadrosu ile İstinye Üniversitesi, öğrencilerine var olan bilgiyi aktararak kendi alanlarında güçlü bir donanım sağlarken, eğitim ve araştırma performansı ile yeni bilgi üretilmesine katkıda bulunarak Türkiye’nin ve dünyanın seçkin üniversiteleri arasında yer almayı hedeflemektedir.

Kıbrıs Ada Kent Üniversitesi

Ada Kent Üniversitesi, merkezi İstanbul’da bulunan Avrupa Eğitim Grubu’nun 2015 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kurduğu eğitim yatırımıdır. İstanbul’daki okul öncesi-ilköğretim-ortaöğretim ve yükseköğretim birikimlerinin zirvesidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ekonomik, bilimsel, sosyal ve kültürel gelişmesine önemli katkılar sağlayan Ada Kent Üniversitesi, yerleşkesinin bulunduğu Gazimağusa’da sivil toplum kuruluşları, özel ve resmi kurumlarla güçlü bir işbirliği içine girerek kısa zamanda kentin eğitim ve kültür merkezi haline gelmiştir.

Kıbrıs İlim Üniversitesi

Geleceğinizi, Kıbrıs İlim Üniversitesinin uluslararası akademik kadrosu, dijital altyapısı, son teknolojiye
sahip laboratuvarları, reel sektörle uygulamalı eğitimi buluşturan felsefesi ve Türkiye’de 5.000’den
fazla çözüm ortağıyla sunduğu staj imkânları ile şekillendirin.
2013 yılında kurulan Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ), Avrupa eğitim standartlarını yakalamak amacıyla
geliştirdiği disiplinler arası eğitim anlayışı, uluslararası akreditasyonları, çözüm ortaklıkları, kariyer
olanakları, akıllı kampüsü, sosyal ve kültürel faaliyetleri ile öğrencilerine eşsiz bir öğrenim ortamı
sunmaktadır.
Üniversitemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yükseköğretim Planlama, Değerlendirme, Akreditasyon
ve Koordinasyon Konseyi YÖDAK ve Türkiye Yükseköğretim Kurumu YÖK tarafından akreditedir.
Programlarımız ve diplomalarımız İngiltere UK NARIC tarafından kabul edilmektedir.
ÜNİVERSİTE ŞANSINI KIBRIS’TA YAKALAYIN!
Kıbrıs İlim Üniversitesi öğrencilerin üniversite yaşamı boyunca her türlü ihtiyacını karşılayacak tüm
imkânlara sahiptir. Spor merkezleri, kütüphaneler, sağlık merkezleri, yurt binaları ve her türlü tesis ve
aktiviteleri ile öğrenci merkezli bir kampüs ortamı sunan Kıbrıs İlim Üniversitesi dünyanın her
yerinden gelen öğrenciler için gözde bir öğrenim merkezidir. Dinamik, uluslararası nitelikteki
akademik kadrosuyla, uluslararası akreditasyon ve denklikleriyle son derece donanımlı alt yapısıyla
öğrencilerini sadece alan uzmanı olarak değil, geniş kapsamlı bir bakış açısına sahip yaratıcı ve
girişimci üst düzey dijital becerilere sahip yetenekli iletişimciler ve liderler olarak yetiştirmeyi
amaçlamaktadır.
Bir dünya üniversitesinin parçası olmak için üniversite şansınızı Kıbrıs İlim Üniversitesi ile yakalayın!

@csuedutr , @csuturkey , 0548 853 40 40

KTO Karatay Üniversitesi

Tarihî gücünü, Selçuklular tarafından 1251 yılında yaptırılmış ilk vakıf yükseköğretim kurumu niteliğinde olan Karatay Medresesinden alan KTO Karatay Üniversitesi, 1882 yılında kurulan ve Ahilik geleneğini yansıtma amacı güden Türkiye’nin en köklü ticaret odalarından olan Konya Ticaret Odasının Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından 7 Temmuz 2009 yılında yeniden kurulmuştur.

Piri Reis Üniversitesi

Türk Deniz Eğitim Vakfı’nın Kuruluşu

TÜRK DENİZ EĞİTİM VAKFI , Deniz Ticaret Odası (D.T.O) şemsiyesi altında bulunan Denizcilik Camiasının maddi ve manevi katkı ve de gayretleri ile tamamı denizcilik camiamızın mensupları olan 52 Kurucu Üye tarafından 7 Ocak 1993 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur.

Türk Deniz Eğitim Vakfı’nın Amacı

Türk deniz taşımacılığının ileri ülkeler seviyesine erişmesi ve ülkemizin bu konuda ekonomik gücünün refah ve verimliliğini artıracak Denizcilik Politikaları oluşturulması ve hedeflerinin belirlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak, yaptırmak ve Türk Denizciliğine hizmet etmek maksadıyla elemanların yetiştirilmesi ve meslek sahibi olmalarına yardımcı olmak amaçlanmıştır.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’nin ilk kuruluş misyonuna uygun olarak “Geçmiş ile Geleceğe” köprü olmak üzere kurulan Sağlık Bilimleri Üniversitesi; Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane (Haydarpaşa) Külliyesi, Gülhane Külliyesi, Somali Külliyesi; Filipinler Külliyesi ve Sudan Külliyesinde eğitim öğretim faaliyeti vermektedir.

Üniversitemizin, yabancı dilde eğitim veren program açma, yabancı yükseköğretim kurumları ile ortak program yürütme de dâhil olmak üzere yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla her türlü iş birliği yapma yetkisi bulunmaktadır. Ayrıca, yabancı dilde eğitim veren programlara, yurt dışından öğrenci kabul edilebilir. Mütevelli Heyetinin teklifi, Senato onayı ve Yükseköğretim Kurulunun uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile yurt dışında Üniversiteye ait birimler kurulabilir. Bu anlamda; Afganistan, Filistin, Pakistan, Lübnan’da eğitim birimi açma çalışmalarımız devam etmektedir.

Şişli Meslek Yüksekokulu

Kurucu vakfımız olan İstanbul Şişli Vakfı 1994 yılında kurulmuştur. Vakfımızın kuruluş amaçları içinde yer alan “mesleki alanlarda ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü yetiştirecek eğitim kurumları açmak” maddesi gereğince “İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu” kurulması hususunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na arz edilmesine karar verilmiştir.

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 18.05.2012 tarih ve 28296 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 27.04.2012 tarih ve 2012/3165 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

Kuruluşta Gözönüne Alınan Faktörler:

  • Ekonomiye katkısı
  • Yöreye katkısı
  • Yaratacağı istihdam
  • Geleceğin Mesleği Olması
  • Bölgemizde sektörlerin duyduğu ihtiyaç

Uluslararası Final Üniversitesi

Final Eğitim Kurumları olarak 1980 yılında kurulduğumuz günden bu güne kadar , çeşitli kademelerde üç milyon yediyüz bin öğrencimiz oldu. Final Eğitim Kurumları olarak eğitim sektöründeki faaliyetlerimizi ve her zaman bir adım daha ileriye gitme anlayışıyla sürdürdüğümüz çalışmalarımızı bir üniversite ile taçlandırmak için yola çıktık. KKTC’nin köklü ve saygın kuruluşlarından DMG grup ile bir ortaklık çerçevesinde Uluslararası Final Üniversitesi’ni hayata geçirdik. Bir yıllık bir geçmişe sahip olmasına karşın, bizlerin eğitim alanındaki tecrübemiz ve DMG grubun turizm, denizcilik ve lojistik alanındaki güçlü geçmişini arkasına almış olan Uluslararası Final Üniversitesi, başta eğitim bilimleri ve turizm alanında son derece iddialı bir şekilde eğitime başladı. Üniversitenin KKTC’nde hayata geçirilmesinin esas nedeni KKTC’nin eğitim öğretim faaliyetleri açısından elverişli bir ülke olması. Öğrencilere güvenli bir ortam sunması yanında, uluslararası öğrencilerin tercih ettiği bir ülke olması bakımından uluslararası eğitim verebilmek için uygun bir bölge. Bunun Türkiye’den gelen öğrencilerimiz için de önemli bir avantajı vardır ki, İngilizce dilinde eğitim veren bölümlerimize kayıt yaptıran öğrencilerimiz, dünyanın birçok ülkesinden farklı kültürlere sahip öğrencilerle bir arada eğitim almakta, hem vizyonları gelişmekte hem de İngilizce dilini pratik yaparak daha üst düzeyde öğrenebilmektedirler.

Üsküdar Üniversitesi

Sağlık, sosyal, tarih ve kültür kaynakları yönetimi alanlarında ülkemizin kişisel ve toplumsal ruh sağlığını koruyan ve geliştiren,

Çağdaş insan ve insan odaklı teknolojiye hâkim, yüksek nitelikli eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama programları geliştiren,

Bölgesel kalkınmaya katma değer ve katılım sağlayan öncü, örnek bir evrensel üniversite,

Türkiye’de, Avrupa Birliği ve dünya standartlarında eğitim ve öğretim yapan,

Yakın Doğu Üniversitesi

Yakın Doğu Üniversitesi 1988 yılında KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’nın 17/1986 sayılı Milli Eğitim Yasası’na bağlı olarak Bakanlar Kurulu onayı ile Lefkoşa’da kurulan yüksek düzeyde eğitim olanakları ve yetkin öğretim kadrosuyla uluslararası bir kimlikte etkinlik gösteren bir yükseköğretim kurumudur. Yakın Doğu Üniversitesi, Avrupa Üniversiteler Birliği’ne (EUA), UNESCO bünyesindeki Dünya Üniversiteler Birliği’ne (IAU), İslam Dünyası Üniversiteler Federasyonu’na (FUIW) Uluslararası Mühendislik Eğitimi Topluluğu (IGIP), Uluslararası Saygın Medikal Akreditasyon Sistemi (JCI) ve 118 ulusal ve uluslararası kuruluşa tam üyedir.